Calendar

Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Sep 27 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Sep 29 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Sep 30 @ 5:00 pm – 10:00 pm
Eat The Street: Oktoberfest @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Oct 4 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Oct 6 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Oct 11 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Oct 13 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Honolulu Night Market: Obake @ Salt at Our Kaka'ako
Oct 15 @ 6:00 pm – 10:00 pm
 
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Oct 18 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Oct 20 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Oct 25 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Oct 27 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center
Nov 1 @ 3:00 pm – 6:00 pm
Kapolei A-Go-Go @ Villages Of Kapolei Rec. Center | Kapolei | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Nov 3 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Nov 10 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States
 
A-Go-Go @ Makers & Tasters
Nov 17 @ 4:30 pm – 9:00 pm
A-Go-Go @ Makers & Tasters | Honolulu | Hawaii | United States